New:

SOCWA

Scandinavian Open CW Activity

Result 2017

Most active in SOCWA 2017 was OH1FJ, "Leo from Turku". Congratulations!
Click [here] for complete result list!

Motto!
Never ever send faster than the station at the other end!

SOCWA is a project aimed to consolidate Morse code skills among amateur radio operators and to increase CW activity on the ham radio bands.

Encourage other ham radio operators to go CW in their own speed. Help them to increase their CW skills and experiences. Send at a moderate speed that does not discourage others from participating.

Toplist
Pos  Call  QSO   
1    OH1FJ 610   
2    SM3AVQ 591   
3    OH3KRB 507   
4    OH6FA 440   
5    SM5BTS 437   
6    OH3LS 417   
7    SM5CBV 384   
8    OH2BGH 355   
9    SM6FAM 348   
10    SM4NSS 275   
11    SM7OVA 272   
12    OH3HHO 271   
13    OH3MY 263   
14    OH6EFH 251   
15    OH8FIU 243   
16    SM4SEF 227   
17    OH3NLP 225   
18    SM5TA 207   
19    SM6EAK 189   
20    SM5COP 184   


>
Vädret i Tyskland igen - uppföljning!de SM5COP - 2018-03-03 16:31
Man skulle kunna tro att frkn. hemkonsulent Ada A:son Susegård i Grönköping fallit i glömska! Men nej, vår vän och hedersman i nämnda land där vädret omfrågades av ålderman herr Uno SA7UFO, dvs. Eddi "den svenske" försöker bringa i klarhet om tysk kaffesump, som inte innehåller kaffe, möjligen skulle kunna bereda bättre väderprognoser än de snabba datorer som nu används och som ofta halkar hit och dit och sällan når rätt resultat. Trots att jag är allt annat än expert på området fick jag idag (3 mars 2018) ett överraskande paket med innehåll som självfallet kommer att utvärderas. Dock vet jag inte ännu om denna brygd ens producerar en användbar kaffesump! Återstår att se. Vi får hålla frkn. hemkonsulent Ada A.son Susegård i spänning ett tag till! Er högvördige provexperimenterare utan garanterat resultat! Rune COP
Comments (3)
[2018-03-03 16:33:00] [SM5COP]:
Kanske det går att spå radiovädret ur denna brygd! Vem vet!

[2018-03-06 07:59:00] [SM5COP]:
Beklagar! Vid editering dök det upp "konstiga" tecken i texten. Vet ej hur man fixar men det får vara så här!

[2018-03-14 10:23:00] [SM0RRX]:
Oron stiger! Trodde detta kapitel rätteligen avslutat men så icke! Huru det beskrivna paketet kommit i din ägo och vem avsändaren är måste utredas. Herr polis P. Bergström har informerats om det inträffade, såväl som G-köpings borgmästare samt all personal i rådhuset (3 st.)som gått upp i s.k. stabsläge. Detta innebär kortare kafferaster, och att all personal skall var helt tillgänglig under arbetsid mellan !0.00 - 15.00.
All öppning och beröring med innehållet i dessa lömska paket
skall undvikas i avvaktan på den analys som kommer att utföras i det inre slutna rummet i Grönköpingshäktet. Allt under säker kontroll av stadsveterinär Salvén som kommer att utrustas både med gasmask m.-42 samt lovikavantar. Vid tiden för den ingående undersökningen kommer häktet att vara helt stängt, varför inga häktningar med förvaring kommer att äga rum under denna tid. Eventuella felparkerare på Stora Torget och hundägare som ej plockat upp avskrädet efter sina hundar i Bergska Parken kommer att om så bedöms erforderligt ur rättsjuridisk synpunkt i stället att tillfälligt inhysas i Hilmers Konditori. Detta under givetvis sträng bevakning av polishund Carolina.
Till Rune riktas således uppmaningen att vare sig öppna eller beröra paketens lömska innehåll, tills dess att den yttersta sanningen rullats upp.
Med vänlig hälsning /rrx

QRVde HS0ZME - 2018-03-01 11:09
Får se om det blir några socwa härifrån.
Igårvar30 meter bra öppet mot 9A2 med 599 på cw givetvis samt lokalt med 9V1.
Hemma kallt. Här + 33 cirka i luften.

73 HS0ZME Lars
Comments (2)
[2018-03-02 09:09:00] [SM5COP]:
Jag hoppas på några QSOn! 73 de Rune

[2018-03-03 19:08:00] [SM7OVA]:
Hej Lars, usch så varmt du har det.!! hi
Här har det börjat bli mildare igen och det
ihållande veckolånga snöandet har klingat av nu.
Vi har 70cm snö på gräsmattan.. så det lär bli mycket
blött innan allt har smält bort. Det finns tennis-arm,
men nu får man nog kalla det för snöskottar arm. ;-)
Ha det gott i värmen och hoppas på qso snart.!
73 / Ronny

Väderleken?de SA7UFO - 2018-02-08 12:52
Undrar ibland hur vädret är i Tyskland. Ngn som vet?
Comments (10)
[2018-02-10 15:57:00] [SM0RRX]:
Uno! Med anledning av Din undran har vi kontaktat Grönköpings väderspåkvinna frkn. hemkonsulent Ada A:son Susegård. Hennes omtyckta prognoser i bl.a. kaffesump och spelkort har nu ytterligare kvalitetssäkrats genom inköp av den s.k. stordator som levererats till självkostnadspris av firma H.P.Datakraft UPA. (Det sistnämnda står för United Power Alliance.
På vår förfrågan om väderläget i Tyskland bearbetar frkn. Susegård raskt datorns många tangenter, varefter hon efter avläsning av bildrörets många och för oinvigda obegripliga tecken utsäger följande prognos.
Vädret kommer sannolikt att variera både vad beträffar nederbörd i form av regn och snö, men även i temperatur där stora variationer kan förväntas speciellt i den norra och södra landsdelen. En väderförbättring men också en väderförsämring kan också skönjas över tid säger frkn. Susegård i det att hon vänligt men bestämt förklarar prognosen avslutad.
Bäste Uno, hoppas att ovanstående utgör ett fullödigt svar på din fundering!
Många hälsningar från /rrx

[2018-02-11 09:52:00] [SM5COP]:
Det har dock glunkats om i konkurrentpressen att frkn. hemkonsulent Ada A:son Susegårds prognoser är något osäkra i denna fråga i och med att den kaffesump hon använder bättre förstår spanska än tyska. 73 de Rune SM5COP

[2018-02-11 11:24:00] [DK7AL]:
Jag kan bara konstatera, som en invånare av ovanstående land, att frkn. Adas väderprognoser är alltid rätt och fullständigt och att vädret i hela landet följer gärna hennes värdefulla analys i alla landsdelar från nord till syd och tvärtom.
Häslningar Karl, DK7AL

[2018-02-12 10:33:00] [SM0RRX]:
Rune, din kommentar är i och för sig värdefull, men står på något sätt i strid med Karls mer sakunniga uppfattning om det verkliga förhållandet. Skall med glädje framföra Karls åsikter till frkn. Susegård. Men för säkerhets skull nämner jag intet om Runes propå om att kaffesumpen i detta fall skulle utgöra någon slags felkälla!
Bästa 73´s /rrx

[2018-02-13 08:56:00] [SM5COP]:
Kaffesumpen kan ju vara av tveksam kvalitet! Bör vara från kokkaffe, kokad på björkved i en svartsotig skogspanna. Kolla med frkn. hemkonsulent Ada A:son Susegård vilken typ av kaffesump hon använder så att vi kan bedöma vederhäftigheten i
hennes spådomar! 73 de cop

[2018-02-13 13:47:00] [SM0RRX]:
Tack Rune! Din tveksamhet har tvivels förutan verklig grund! Vid mitt sistlidna besök hos Grönköpings äldsta frkn. Sophie Liljedotter fick jag i förtroende veta att Ada A:son Susegård vid sina knypplings- och stickningsjuntor ofta bjuder sina icke ont anande gäster å cikoria-kaffe!
Detta torde icke vara s.k. "fake news" i det att frkn. Liljedotters minne anses vara synnerligen gott, i det att hon fortfarande klart minns då hon som liten flicka överlämnade blommor till Kung Oscar vid invigningen av Grönköpings Ångtågstation.
Det faller på din lott Rune att som härvarande expert avgöra och uttala huruvida denna falska kaffesump må ha en avgörande betydelse för väderprognosernas pålitlighet.

[2018-02-14 10:52:00] [SM5COP]:
Min "expertis" vad gäller väderprognoser och kaffesump får inte överskattas. Jag måste dock fundera över om inte en kalibrering av metoden måste till men tyvärr har den expert uppe i norr, herr Enok Sarri, gått ur tiden varpå kalibreringen mot renmage och dess väderuttolkningsmöjligheter ej längre går att värdera. Om Cikoriakaffesumpen dessutom är glutenfri stärks misstankarna ytterligare.


[2018-02-14 15:39:00] [SM0RRX]:
Minsann ett blygsamt uttalande från dig Rune. Dock beklagligt att något stöd ej längre kan påräknas från nämnde herr E. Sarri. Och proceduren med optisk analys av abborrfenor är väl därmed ej heller aktuell.
Inkopplades så herr polis P. Bergström som med p-hunden Carolina avlade oanmält besök hos frkn.Susegård. Hon anade dock oråd (kvinnlig intuition) och lät raskt nämnda p.hund sluka i sig kvarvarande cikoria blandad med finmalen medisterkorv! Härmed insåg P.Bergström lättad att all bevisning därmed var förlorad, och att det obehagliga ärendet därmed snabbt kunde avskrivas å härvarande polisexpedition.
Om du Rune icke har några invändningar får även vi för vår del anse hela ärendet avslutat! QSL? , 73´s

[2018-02-15 07:39:00] [SM5COP]:
Håller med! Vi kan nog inte komma så mycket längre i detta ämne. Möjligen skulle Uno kunna försöka få tag i det tyska efterkrigskaffet "Malzkaffee" för att ur dess sump försöka utröna utvecklingen av vädret i Nord-, Syd-, -Väst- och framför allt Östra Tyskland! Önskar alla gott "väder"!

[2018-02-15 08:54:00] [SM0RRX]:
Bra sagt Rune, Uno får själv utforska huruvida "Malzkaffee" kan utgöra ett fullvärdigt sumpalternativ. Därmed önskar vi Uno all framgång i fortsatta väderstudier!


de OH6EFH - 2018-02-06 19:02
4.2.2018 OH6EFH/P, KP32GM, LV661 "sipi-radio"/dipoli, temp -15.
Comments (2)
[2018-02-07 08:47:00] [SM5COP]:
Skidorna är väl i den klassiska militära vinterfärgen, dvs. vita!

[2018-02-09 15:55:00] [OH3LS]:
Vädret som i postkortet.Några minusgrader jag tror!

de OH3LS - 2018-01-26 08:37
Två år sedan min antenn såg ut som snögubbe!
Comments (1)
[2018-01-30 09:20:00] [SM5COP]:
Man får hoppas att man slipper isbark på antennerna. Det tynger!

SM5BTSde SM5CCT - 2018-01-10 18:41
Hej Rune
Får ingen match på dig för vårt qso i förrgår 8/1.
73
Bengt SM5CCT
Leddbelysningen nerde SM6KYP - 2018-01-07 22:17
Nu är leddbekysningen nere här och då är mina QRM nästan borta!73 & väl mött på banden!
Comments (2)
[2018-01-09 10:01:00] [SM5COP]:
Farorna lurar överallt! Minns en kille som inte kunde köra radio juletid för julgranen på torget utanför blinkade i takt med CW-tecknen!

[2018-01-10 10:45:00] [SM7OVA]:


Gott Nytt År!de SM6EAT - 2017-12-28 18:55


Härmed meddelas att aktiviteten Socwa fortsätter som vanligt år 2018!
QSO räknaren nollställs automatiskt vid 12 slaget!


73 och Gott Nytt År 2018


Roland SM6EAT

Comments (14)
[2017-12-28 20:14:00] [DJ6UX]:
Stort tack, Roland. Och Gott Nytt År till Dig också.
//Eddi ._._.

[2017-12-29 07:22:00] [SM4NSS]:
Tack för i år Roland och ett strålande jobb !! Gott nytt år.
// Tony+

[2017-12-29 07:41:00] [SM5COP]:
Fint Roland! Din insats gläder många! Gott Nytt År! de Rune SM5COP

[2017-12-29 09:45:00] [SM6PNZ]:
Det var roligt att höra.
Tack Roland för allt arbete!
/Leif

[2017-12-29 10:34:00] [OH6FA]:
Tack Roland för ditt fina jobb. Gott Nytt År till dig.
OH6FA Andreas

[2017-12-29 13:32:00] [SM4SEF]:
Instämmer i hyllningskören till din ära Roland! SOCWA betyder mycket för "ärans och hjältarnas språk" i etern!
Gott Nytt År alla SAXare!
SM4SEF/Bosse

[2017-12-30 10:29:00] [SM6DQO]:
Tack Roland för ditt arbete med SOCWA.
GOTT NYTT ÅR!
73
Sten-Eric
SM6DQO

[2017-12-31 08:46:00] [SM6NT]:
Tack Roland EAT för arbete du lägger ned - i SM6 ska vi också tacka din xyl Eva som sorterar inkommande QSL till SM6.
Gott Nytt år.
Lars SM6NT - HS0ZME

[2017-12-31 17:29:00] [OH3LS]:
Ochså här i Finland vi är glada att socwan fortsätter.
Idag Kangasala är kommun men imorgon stad.Här finns det många aktiva (såsom ni vet?)amatörer.
OH3LS Seppo

[2017-12-31 23:39:00] [SM6KYP]:
God fortsättning på det nya året Roland, hälsa in till XYL


[2018-01-01 10:26:00] [SM6VTR]:
Nice Roland HNY


[2018-01-02 14:02:00] [SM7WNM]:
Önskar er detsamma!

[2018-01-06 15:47:00] [SM5AKU]:
Här är en till i hyllningskören Roland. Tack tack!
/Janne

[2018-01-21 17:02:00] [DK7AL]:
Hej Roland, kul att du använder en 73-länk dit till lwco.net för en ljud hälsning. Tack för en jättefin webb plats du skapade för oss CW entusiaster. /Karl

GOD JUL.!!de SM7OVA - 2017-12-20 09:49
GOD JUL alla CW vänner.!!
Och snart är det nytt år igen..
Får hoppas att radiovågorna hittar fram
även kommande år.!? Vet dock inte om det
erbjuds någon SOCWA logg även då.?
Men jag hoppas att vi kan höras pipandes
i vilket fall.
73 så länge och ha en skön jul.!!
Önskar sm7ova /Ronny
Comments (3)
[2017-12-20 09:56:00] [SM5COP]:
Vi får väl se om hemsidan hålls igång. Vet inte om SM6EAT har tid med det. Men, det går att köra CW även utan att behöva logga in i SOCWA! God Jul o Gott Nytt År!

[2017-12-20 13:31:00] [SM7WNM]:
Önskar er detsamma Ronny!
Kör cw så det ryker!

[2017-12-22 19:40:00] [SM0RRX]:
Absolut, håller med SM5COP fullständigt, och även SM7WNM. Det går faktiskt att köra cw så det ryker även utan SOCWA.
Även om all heder åt SOCWA som var en mycket trevlig sak.
Så stort tack och God Jul/Gott Nytt åt alla ni som så framgångsrikt jobbat med det funktionella bakom SOCWA!

God Julde SP4SAS - 2017-12-18 17:52

Hej!. Jag är ny här. Om några dagar börjar jag sända i bandet på 40 och 20 meter. Jag bjuder in dig till kommunikation. Jag önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År.
Vy 73! Andy SP4SAS
Comments (4)
[2017-12-20 08:34:00] [SM3CIQ]:
Låter fint Andy, skall lsn efter dig för ett qso efter helgerna. Önskar dig en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År! / Uffe

[2017-12-20 09:00:00] [SP4SAS]:
Tack så mycket Uffe för dina önskemål. Jag och min fru SQ4SAS är infatuated med Skandinavien. Under flera år har vi ridit i Skandinavien på cyklar. Att höra på CW./ Andy

[2017-12-20 09:55:00] [SM5COP]:
Hej Andy! Välkommen in i skandinaviengänget och hoppas få QSO med dig snart. Jag är QRV varje dag mer eller mindre. God Jul o Gott Nytt År! de SM5COP Rune


[2017-12-20 17:30:00] [SP4SAS]:
Hej Rune ! Tack för dina önskemål. Jag har redan en klar antenn på 7/14 MHz och hänger den efter helgedomen. Att höra. Vy 73! Andy SP4SAS

Husvagn i vinterkostymde SM7WNM - 2017-12-17 14:04
Inget inbjudande campingväder
Comments (1)
[2017-12-18 09:18:00] [SM5COP]:
Håller med! Skönare att sitta inne och köra radio och kanske häcka vid vedkaminen! God Jul till alla! de Rune SM5COP

CQ Blogde SA7UFO - 2017-11-20 09:03
CQ blog CQ blog CQ blog de SA7UFO
Comments (11)
[2017-11-20 16:00:00] [SM6DQO]:


[2017-11-20 16:49:00] [SM5COP]:
Uno, inte ens korparna hör dina kraxande CQ, tyvärr ...

[2017-11-21 08:49:00] [SM6VTR]:
Var det inte kajorna, kra kra

[2017-11-21 09:39:00] [SM5COP]:
Ja, kajor var det ...[2017-11-21 12:34:00] [SA7UFO]:
Väntar på de mindre flygfäna.

[2017-11-21 16:23:00] [SM5COP]:
Domherrarna är vackra i vinterbjörkarna när solen lyser!


[2017-11-21 21:29:00] [SA7UFO]:
Domherren själv gör sig bra på julkort. Domfrun är ingen skönhet.

[2017-11-22 18:11:00] [SM3CIQ]:
COP men de förutsäger snö, mycket säkrare än SMHI'


[2017-11-23 20:13:00] [DJ6UX]:
Skönhet ligger i betraktarens öga. Vi borde inte ifrågasätta domherrens omdöme. Det med snön gäller väl inte här.

[2017-12-13 12:52:00] [SA7UFO]:
di-da-di-da-dit
di-di-di-da -di - daaaaaaa

[2017-12-16 09:26:00] [SM6VTR]:
dit dit

52de SM3CIQ - 2017-11-17 18:47
Tror inte att jag får ihop 52 QSO i år.. känns konstigt, men jag lyssnar nog för mkt ;-) Ja,ja vi får se...Hör i alla fall Er!

/ Uffe
Comments (3)
[2017-11-18 11:12:00] [SM5COP]:
Fixar du lätt. Du har ju bara 14 poäng kvar och det är ju nästan 1½ månad kvar ...
Vi hörs! 73 de Rune SM5COP

[2017-11-22 10:22:00] [SM7OVA]:
Under 52 qso.!! :-O, Har du börjat hata cw Uffe.? ;-)
Det var länge sen jag hörde dig.. hoppas allt väl med dig Uffe.!? 73/ Ronny / sm7ova

[2017-12-14 18:58:00] [SM3CIQ]:
Ja grabbar, nu på upploppet..har ett qso kvar

Inget nytt att berätta?de SM5COP - 2017-11-14 09:07
Hej Alla! Nu är det länge sedan Roland fyllde år så dags att få in något annat som första inlägg när man kollar!!! Lyckades köra VK9MA på 20 m idag tisdag 14 nov. trots svaga signaler. Operatör var SM1ALH Erik och han hade bra öron för SM. De åker hem om ett par dagar! Det är många fina DX på banden och jag har legat på högre HF-banden en del men kör även på 80 m SOCWA. 40 m har det varit svårt att nå på korta distanser men försöker ropa CQ där då och då! Vi hörs väl ... Vintern har kommit. Minusgrader även dagtid. Dock ingen snö, bara vitt av frost.
73 de Rune SM5COP
Comments (5)
[2017-11-14 09:45:00] [SA7UFO]:
Trevligt att du bröt tystnaden på bloggen, vi aantennlösas hopp mot yttervärlden. Försöker mata småfåglarna i balkonglåddan men kajorna
tar hand om alltsamman. Med viss rätt om man säger.


[2017-11-14 17:13:00] [SM5COP]:
Jag saknar dina rapporter om kajorna vid våra QSOn. Bra att i alla fall få lite här! Må så gott! 73 de Rune SM5COP

[2017-11-16 13:37:00] [SM6NT]:
Grattis Rune för VK9MA - fick rapport innan du skrev via CUK som hörde att du körde dom. Jag fick dom på 20 meter också.
Idag 3XY3D - Los Island - på 18 MHz med goda signaler - hörde att SM6CPY körde dom strax innan mig. Ja det finns en hel del på DX sidan - eller har funnits sista veckorna.

Nytt berätta - nej men undran - SOCWA 2018? Hur blir det? Vem betalar för web hotellet och eller är det gratis? Tävling igen?? Hoppas ju på att SOCWA får vara kvar.
73
Lars SM6NT - HS0ZME blir det 15 jan - 28 mars 2018


[2017-11-18 11:10:00] [SM5COP]:
Nja, helt gratis är det väl inte med SOCWA men kan inte kosta mycket. Skriv till Erik SM7DZV för jag tror han fixat kostnaden via sin klubb eller på annat sätt. Han kan ju ha idé om fortsättning. SM6EAT bör väl också tillfrågas.


[2017-11-20 17:05:00] [SM6EAT]:
Vad jag vet så finns det pengar till att betala webbhotellet ett bra tag till, Erik, SM7DZV sköter detta. Utöver detta så är det inga problem för min del.

Grattis Roland SM6EATde SM5COP - 2017-09-20 17:00
Roland fyller år! Grattis!
Tack också för att du håller en vakande hand över SOCWA så att allt funkar så bra!
73 de Rune SM5COP
Comments (3)
[2017-09-21 07:57:00] [SM7OVA]:
Ja, Tack och grattis önskar även Ronny / sm7ova

[2017-09-21 12:25:00] [SM6VTR]:
Grattis/ Jan

[2017-09-23 13:59:00] [SM3CIQ]:
Gratulerar på din högtidsdag Roand! / Uffe

Utsikt från mastende SM7WNM - 2017-09-01 13:09
Utsikten från två håll från masten
Comments (4)
[2017-09-02 07:55:00] [SM7OVA]:
har du skaffat en mast Jocke.? :-)
Vad ska du ha för antenner på den.?
73/sm7ova

[2017-09-09 05:46:00] [SM7WNM]:
Masten stod här innan jag kom hit.
Får se vad det blir för antenner[2017-09-09 14:30:00] [SM3CIQ]:
´stod där innan jag kom hit`Perfekt Jocke, lycka till..


[2017-09-18 19:58:00] [SM4NSS]:
0Hej Jocke. Har du bytt QTH ?

QSO:n med VRFK ABde OH6FA - 2017-08-24 17:30
Nu kör jag också med min finska VRFK AB radio från 1944. Uteffekt ca 1W
Comments (4)
[2017-08-27 07:40:00] [SM7OVA]:
Vilken antenn kör du med.?


[2017-08-28 16:40:00] [OH6FA]:
Hemma i Jakobstad kör jag med en delta-loop (slopande). den går jättebra.

[2017-08-29 09:22:00] [SM5COP]:
Fantastisk apparat! Hoppas få höra den på banden. Går den även på 80 m? eller är det 40 m som du kör?


[2017-08-29 18:53:00] [OH6FA]:
Hej Rune. Den går på 80m bandet. Det blev några qso:n i kväll med denna rigg.

Bilduppladdning fixad!de SM6EAT - 2017-07-30 12:52

Lars, SM6NT gjorde mig uppmärksam på att bilduppladdning inte fungerade ok. Visade sig bero på att bildstorlek var begränsad till 4Mb, har nu ändrat till 12Mb. Jo, digitalkamerorna har ju fått bättre upplösning med åren, likaså internethastigheten, så det gäller att hänga med.

Bilderna från en kort visit hos Falu Radioklubbs fieldday 2013!
Comments (7)
[2017-07-30 13:28:00] [SM5COP]:
Har tittat på bilder från Dådran och SK4AO:s mångåriga Field Day där. Har känt igen flera av dem på bilderna. Verkar vara mysigt ställe! Bilderna finns på SK4AO:s hemsida.

[2017-07-30 14:25:00] [DJ6UX]:
Visserligen utväcklades digitalkamerornas upplösning under tiden, men det behövs 2600 megapixlar för att nå en diafilm!
73, Eddi ._._.

[2017-08-01 09:06:00] [SM6EAT]:
Eddi, hur bevaras färgerna? Finns de kvar om 100år? //Roland

[2017-08-01 13:08:00] [DJ6UX]:
Roland, färgerna finns kvar om filmen fixerades bra. Å andra sidan, hur läser man en DVD om 100 år? Har du försökt att köpa en VHS bandspelare på sistone? Minnemedia och dess spelare föråldrar ju fortare än man kan köra sönder dem. Och ingen vet om en CD-ROM eller en DVD ska håller 100 år heller. Efter några bitar har "stjälpat" en fil på DVD blir oläsbar medan en bild på film kan fortfarande betraktas till och med efter färger har kanske förändrat sig något.
Men det var inte frågan om. Vad jag ville säga är att digitalkamerorna i nuläget har ännu en lång väg att gå innan de kan konkurrera med en diafilm angående upplösning.
73, Eddi ._._.

[2017-08-09 07:31:00] [SM5COP]:
Det var en hög mast på en av bilderna. Tur att den blev stagad så att husvagnen inte välte! 73 de Rune SM5COP

[2017-09-07 20:40:00] [SM6KYP]:
Öppna era skrivbordslådor ta fram en diskett som ni sparade på för 10-15 år sedan och försök att läsa den, den har tappat allt!!

Jag håller med dig Rune!


[2017-09-08 16:33:00] [SM6KYP]:
Öppna era skrivbordslådor ta fram en diskett som ni sparade på för 10-15 år sedan och försök att läsa den, den har tappat allt!!

Jag håller med dig Rune!


Ny kamerade SM6NT - 2017-07-30 07:40

När man nu äntligen skaffat en digital kamera så roligt ta några kort som relaterat till CW.
Innan var det dia bilder som gällde - lär inte
orka skanna in alla dessa bilder.
73 SM6NT
Comments (12)
[2017-07-30 12:49:00] [DJ6UX]:
Dia bilder har ju an mycket bättre upplösning än en digital kamera, motsvarande omkring 44000dpi.
Strömbrytaren vänster om HA-1:ans högtalare hör inte dit. Min HA-1 tar 240V.
73, Eddi ._._.

[2017-07-30 13:33:00] [SM5COP]:
Buggen konstruerades av W9TO. Därav beteckningen. Köpte en sådan på en loppis i USA 1980 och skickade till en kompis här i SM som ville ha en. Tyvärr fick jag veta att han sålde den ganska snart. Han blev heller aldrig CW-ham. Synd! På 60-talet var nog denna bug mycket eftertraktad.

[2017-07-30 14:32:00] [DJ6UX]:
HA-1:an saldes för DM385.- hos Hannes Bauer året 1966. Nästan ett månadslöns tredjedel vid den tiden.
73, Eddi ._._.

[2017-07-30 19:40:00] [DJ6UX]:
Förresten, behöver Du pappersremsor, Lars?
73, Eddi ._._.

[2017-07-31 07:04:00] [SM7OVA]:
Trevliga bilder Lars.!!
Jag la märke till den gamla fina pennvässaren..
Sådan hade vi i skolan årsk.1-2. :-)
Sen kom det lite modärnare saker.
Men minns att den skalade fort ner en blyertspenna..hihi

[2017-07-31 08:27:00] [SM6NT]:
Strömbrytaren på T O Keyer slutade fungera så vännen Börje SM6DHD - fick sätta dit strömbrytare vid högtalare istället.


[2017-08-01 11:34:00] [SM5AKU]:
En mycket värdig penn-formerare!

[2017-08-02 15:15:00] [SM6NT]:
Pennvässaren har tydligen också rönt visst intresse - inköpt i skoltid vid 8 års ålder - gogglade på firma namnet som tydligen finns kvar APSCO - tillverkad på den tiden i Rockford Illinois eller L.A. Båda orterna anges. Hade ingen tanke på det när jag tog kortet att detta föremål rönte intresse.

[2017-08-09 07:33:00] [SM5COP]:
Pennvässaren blev kallad för "Onödan" efter det att fröken sa till Pelle "Du skall inte vässa pennan i onödan"!


[2017-08-09 12:41:00] [DJ6UX]:
Vem tillverkar sådana onödor i nuläget?

[2017-08-15 20:03:00] [SM5COP]:
Vet inte. Jag använder vass kniv vid behov.


[2017-10-10 05:44:00] [SM5BTS]:
Visst ska du skanna in dina siabilder till digitalt format lars! jag har skannatin mina (flera tusen) och det har jag intre ångrat. Men man får ju gallra.
73

SCAG SKDde RM2D - 2017-06-24 08:20
Ser att många kör SCAG SKD på 80 meter, men glöm inte att det finns andra band som funkar längre bort.

RM2D ropar på alternativt 14051 och 10119 och kommer senare testa 7021.

73!
Comments (10)
[2017-06-24 09:43:00] [SM7OVA]:
Jag har lite svårt, med betygsättningen på CW.
Det är så många faktorer som avgör hur trevligt ett qso
är. En "stel" perfekt stil är inte alltid det man gillar bäst.
Innehållet i ett qso betyder mycket och även attityden hos op.
Därför avstår jag SKD.. Tycker annars att det mesta med CW är kul och rogivande. Glad midsommar på er alla CW fans.!!

[2017-06-24 11:20:00] [RM2D]:
Jag tycker precis som du - och bedömer precis QSO enligt ovanstående (med undantag för innehållet i QSO, då detta inte har betydelse så mycket i just denna aktivitet).

Däremot blir QSO alltid trevligare och enklare att bedöma om operatörerna bemödar sig att lägga till litet trevliga texter i kontakten.

Jag ser inget motsatsförhållande mellan reglerna i SKD och de synpunkter som du framför. Därför kör jag med glädje SKD för första gången sedan jag blev amatör 1980.

Tycker det är enkelt att balansera mellan kvaliteten av telegrafin (stel eller mer personlig stil). Inget säger att telegrafin behöver vara perfekt med rätt teckenlängder eller mellanrum - det är upp till var och en att bedöma efter eget tycke eller smak.

Det viktiga är att vi aktiverar telegrafi - inte att vi försöker finna motsatsförhållande mellan SOCWA och SKD. Sånt är kontraproduktivt för telegrafins överlevnad och utveckling...

[2017-06-24 12:16:00] [DJ6UX]:
SOCWA och SKD går mycket bra ihop, tycker jag. Betygsättningen är inget problem. Det blir 5.0 så länge motstationens handstil inte går mig på nerverna. :-) Ett dylikt system används i EUCW/AGCW:s QRS-Vecka. Betyget "Most readable Morse" får regelbundet en engelsman som påstår att han heter Penr!

[2017-06-24 18:52:00] [SM7OVA]:
Tack för kommentarerna.!! Kul att vi tycker lika.!
När jag några gånger har haft ork och tid att köra SKD
så har jag gjort som Eddi, 5.0 om det är bra läsbarhet
och lite trevligt innehåll. Hmm.. får väl träna lite på handpumpen till nästa SKD. :-))


[2017-07-01 10:11:00] [SM5AKU]:
För den med handpumpen otränade (aku) tyx dagsformen spela stor roll. Vissa dagar är det stelt och arbetsamt och andra dagar flyter det på smidigt och utan stor ansträngning, även vid längre qson. När det funkar bra är det stor fröjd att nyckla utan elektroniska hjälpmedel.

[2017-07-05 08:15:00] [SM7OVA]:
Ja, i synnerhet med en "vibbro" key. ;-) :-))


[2017-07-05 08:19:00] [SM0RRX]:
Grabbar, kul att ta dela av era kommentarer! Är ingen cw-specialist, bara en självlärd amatör liksom många andra.
Man är ju i olika dagsform så att säga. Det är ju en hel del som skall stämma för att åstadkomma en fin cw. Mentala formen, motivationen, hjärnans "ping-pong", motoriken etc.
Känner igen det från mitt högst amatörmässiga spelande på olika musikinstrument. Ibland flyter det, allt fungerar och ibland går det bara inte! Tänk att det fortfarande finns något som vi själva direkt kan påverka, och inte bara styrs genom monoton teknik/automatik. Tänk om alla cw-ops skulle låta likadant, eller alla violinspelande? Bra eller dåligt, kan diskuteras, hi!

[2017-07-15 12:45:00] [SM3CIQ]:
OK Peter känner igen det där..Men nog är du en cw-specialist, mycket fin telegrafi från dig. Men visst spelar dagsformen in. / Uffe

[2017-08-05 13:30:00] [SM0RRX]:
Tack Uffe, vi alla gör (mer eller mindre) så gott vi kan, hi. 73´s es cu!


[2017-08-05 13:31:00] [SM0RRX]:
Tack Uffe, vi alla gör (mer eller mindre) så gott vi kan, hi. 73´s es cu!


>