New:

SOCWA

Scandinavian Open CW Activity

Result 2017

Most active in SOCWA 2017 was OH1FJ, "Leo from Turku". Congratulations!
Click [here] for complete result list!

Motto!
Never ever send faster than the station at the other end!

SOCWA is a project aimed to consolidate Morse code skills among amateur radio operators and to increase CW activity on the ham radio bands.

Encourage other ham radio operators to go CW in their own speed. Help them to increase their CW skills and experiences. Send at a moderate speed that does not discourage others from participating.

Toplist
Pos  Call  QSO   
1    SM5BTS 651   
2    SM6FAM 611   
3    OH3KRB 596   
4    SM6AZZ 581   
5    SM7OVA 566   
6    OH3LS 565   
7    SM4NSS 511   
8    SM6EAK 508   
9    SM5TA 500   
10    OH3MY 495   
11    OH3HHO 494   
12    SM4SEF 425   
13    SM5COP 413   
14    SM5CBV 397   
15    DJ6UX 323   
16    OH6EFH 305   
17    SM7FCU 240   
18    SM5FMQ 216   
19    OH3GQE 186   
20    SM0VNZ 177   


<< < >
Nya familje medlemmar..de SM7OVA - 2018-05-09 08:58

Nu har dessa 2 superhärliga omplacerings hundar,
hanen Aero (Peppe)6år och Tiken Lexie 4år, flyttat från Svedala city..
till "paradiset" i Emmeryd. ;-)
Blev också jättefort kompis med vår katt Fredde.
Stortrivs på den stora grästomten. :-)
Kommer att påverka qrl nivån förmodligen..hi
Comments (5)
[2018-05-15 07:34:00] [SM0RRX]:
Hoppas bara att de inte blir skrämda av alla konstiga cw-pip och rymmer till skogs, hi!!
Tror det finns öronproppar för hundar?

Gl, bästa.... /rrx

[2018-05-16 06:58:00] [SM7OVA]:
Nemas problemas Peter.. jag har hörlurar.! ;-)

[2018-06-06 06:41:00] [SM4SEF]:
Lycka till med den utökade flocken Ronny! Vi vet nu vad du gör på gräsmattan när du är QRT.
73/Bosse

[2018-06-07 08:45:00] [SM5COP]:
Och kollar var hundarna markerar sina revir ...

[2018-06-13 11:00:00] [SM6KYP]:
Barnen hade en nymfparakit på 80 talet den lärde sig CQ till allas förtret


Semestercykelresa.de SP4SAS - 2018-04-30 07:07

Jag väljer som varje år med min xyl SQ4SAS för en semestercykelresa.
Den här gången kommer vi, förutom UHF och APRS-radioerna, att ta HF-radion för socwa.
Hur loggar du in SM / SP4SAS?
Comments (4)
[2018-05-01 13:03:00] [SM5COP]:
Du kan förmodligen logga som om du körde hemifrån eller bättre är nog att du ändrar ditt call i inloggningen till SM/SP4SAS.


[2018-05-01 18:04:00] [SM6EAT]:
Du loggar med SP4SAS. I Loggbok skriver du SM/SP4SAS
När kommer ni till SM?

[2018-05-09 07:37:00] [SM7OVA]:
Häftigt.!! Kan du sända när du cyklar också.? I så fall vore det kul att se en bild på cykel key.! ;-)
GL på cykelturen och hoppas bilisterna tar hänsyn.!
73/Ronny / sm7ova

[2018-05-10 16:04:00] [SP4SAS]:
Tack så mycket för kommentaren. Jag kommer att kolla allt som vi kommer att vara i SM.
Vi planerar en resa i två veckor efter juni 20. Karlskrona, Kalmar och runt Öland.
Vy 73! Andy SP4SAS och Lidka SQ4SAS

ADIF import ?de OH1KH - 2018-03-24 07:53
Hi!

Just signed in.

Is there any change to import qsos with adif or cabrillo ?

I prefer keeping all logging with my logging program and would like to do group transfers from that to this page.
Comments (2)
[2018-03-30 07:12:00] [SM5COP]:
Terve! I see no comments to your question and I do not know if it is possible. I doubt, though! I do log in both systems during the QSO which is quite easy to do. Maybe someone else who knows more reads your question and can give you a better answer. Good luck and see you on the bands! 73 de Rune SM5COP

[2018-03-30 07:15:00] [SM5COP]:
Maybe you have seen that you can Export data from the SOCWA log but not import as I understand it. 73 de Rune SM5COP

Vädret i Tyskland igen - uppföljning!de SM5COP - 2018-03-03 16:31
Man skulle kunna tro att frkn. hemkonsulent Ada A:son Susegård i Grönköping fallit i glömska! Men nej, vår vän och hedersman i nämnda land där vädret omfrågades av ålderman herr Uno SA7UFO, dvs. Eddi "den svenske" försöker bringa i klarhet om tysk kaffesump, som inte innehåller kaffe, möjligen skulle kunna bereda bättre väderprognoser än de snabba datorer som nu används och som ofta halkar hit och dit och sällan når rätt resultat. Trots att jag är allt annat än expert på området fick jag idag (3 mars 2018) ett överraskande paket med innehåll som självfallet kommer att utvärderas. Dock vet jag inte ännu om denna brygd ens producerar en användbar kaffesump! Återstår att se. Vi får hålla frkn. hemkonsulent Ada A.son Susegård i spänning ett tag till! Er högvördige provexperimenterare utan garanterat resultat! Rune COP
Comments (7)
[2018-03-03 16:33:00] [SM5COP]:
Kanske det går att spå radiovädret ur denna brygd! Vem vet!

[2018-03-06 07:59:00] [SM5COP]:
Beklagar! Vid editering dök det upp "konstiga" tecken i texten. Vet ej hur man fixar men det får vara så här!

[2018-03-14 10:23:00] [SM0RRX]:
Oron stiger! Trodde detta kapitel rätteligen avslutat men så icke! Huru det beskrivna paketet kommit i din ägo och vem avsändaren är måste utredas. Herr polis P. Bergström har informerats om det inträffade, såväl som G-köpings borgmästare samt all personal i rådhuset (3 st.)som gått upp i s.k. stabsläge. Detta innebär kortare kafferaster, och att all personal skall var helt tillgänglig under arbetsid mellan !0.00 - 15.00.
All öppning och beröring med innehållet i dessa lömska paket
skall undvikas i avvaktan på den analys som kommer att utföras i det inre slutna rummet i Grönköpingshäktet. Allt under säker kontroll av stadsveterinär Salvén som kommer att utrustas både med gasmask m.-42 samt lovikavantar. Vid tiden för den ingående undersökningen kommer häktet att vara helt stängt, varför inga häktningar med förvaring kommer att äga rum under denna tid. Eventuella felparkerare på Stora Torget och hundägare som ej plockat upp avskrädet efter sina hundar i Bergska Parken kommer att om så bedöms erforderligt ur rättsjuridisk synpunkt i stället att tillfälligt inhysas i Hilmers Konditori. Detta under givetvis sträng bevakning av polishund Carolina.
Till Rune riktas således uppmaningen att vare sig öppna eller beröra paketens lömska innehåll, tills dess att den yttersta sanningen rullats upp.
Med vänlig hälsning /rrx

[2018-04-01 10:14:00] [SM0RRX]:
Å grund av all uppståndelse kring det till Rune översänt paket kom det bifogade bladet "Norddeutsch fur Anfänger" helt i skymundan. Efter ingående studier av herr förste bibliotekarie Hilding Boklund uttalar denne att det med största sannolikhet rör sig om ett s.k. kodat meddelande.
Den lömska koden kan ha påverkat Runes dator på sådant sätt att skrivbokstäverna uti densamma förvrängs intill oigen-
kännlighet. Herr Boklund tillägger vidare att hans avkodningsbetingade kunskaper bibringats honom genom verk-
samhet inom Hemvärnets Radiobataljon där han under många år hört konstiga pipsignaler som han dock aldrig kunnat tyda.
Må dock Runes cw-signaler ej ha besmittats av den lömska koden, utan att de klinga rent och tydligt som alltid!

[2018-04-03 08:51:00] [SM5COP]:
Ingen fara och Herr Boklund kan studera vidare för att bibringa sig fördjupade kunskaper i koder och pipsignaler. Här har inget besmittats utan CW-signalerna går ut som vanligt.
Några extra förvillande dittar kan komma i och med touch-paddlen som nu används flitigt må ibland vara väl så känslig eller kanske är det tummen som inte avlägsnas snabbt nog från paddelns känsliga yta! 73 de Rune SM5COP

[2018-04-06 09:46:00] [SM0RRX]:
Bra sagt Rune! Känns dock litet oroande det du antyder om en i vissa avseenden väl så lynnig paddel. Den känsliga ytan som du antyder kan helt sonika ha uppkommit genom alltför flitig tumning vid contest och liknande!
Möjligen kan din manipulator justeras vid ett besök hos fabrikör C.A. Östberg, F:a Låsar & Tänger. Denne är vida känd genom att ha tillverkat den berömda L&T- nyckeln som används vid Kgl.Järvägstelegrafen i Grönköping. Utförd i äkta "Leipzigermässing" och med fjädrar i dyrbar bronsleg- ering uppvisar den kvaliteter som icke går att efterlikna. En varning är dock på plats genom att kopior å nämnda nyckel utförd i billig plast och med åmålad mässingsfärg börjat dyka upp på marknaden. Den falska produkten kan dock avslöjas genom att den i stället för "L&T- märkningen är bestämplad med ett enkelt "Mad in China"
Rune, hoppas att mina enkla råd kan lösa ditt problem och att de förvillande dittarne därmed må pphöra!

[2018-12-28 11:36:00] [SM6PDS]:
Ada A:son Susegård har fått sina prognoser satta ifråga.
Hon uttalar nu å grund härav att hon, hör och häpna, kan komma att per omgående släppa väder därest hon inte får hög resp. lågtryck samt mellantryck på sin sida!
Det vore just snyggt om hennes i stort sett över tid så träffande prognostiseringar lämnades vind för våg (såväl lång som kort bölja) av den simpla anledningen att någon medborgare, i ogjort väder, yttrat sig kränkend und verkleinendt. (obs! mkt låg lågtyska)
Stadens amatöriska radiokorrespondenter uttalar med gnistrande ögon sitt ogillande och åkallar alla med hjärtat på rätta stället, dvs; något till vänster om mitten, att oavsett politisk preferens stödja Ada A:son Susegård med all tillgänglig spetsteknik, gällande vidarebefordran av meteorologiska iakttagelser, på det att Ada A:son Susegård må hållas uppdaterad 24/7. (168 timmar per vecka)
Vädret är något vi håller högt och av, säger bi. bitr. (biträdande biträde), Hrr Amatören SM6PDS, i det att han startar upp sin kompressor, i akt och mening att skapa högtryck.


QRVde HS0ZME - 2018-03-01 11:09
Får se om det blir några socwa härifrån.
Igårvar30 meter bra öppet mot 9A2 med 599 på cw givetvis samt lokalt med 9V1.
Hemma kallt. Här + 33 cirka i luften.

73 HS0ZME Lars
Comments (5)
[2018-03-02 09:09:00] [SM5COP]:
Jag hoppas på några QSOn! 73 de Rune

[2018-03-03 19:08:00] [SM7OVA]:
Hej Lars, usch så varmt du har det.!! hi
Här har det börjat bli mildare igen och det
ihållande veckolånga snöandet har klingat av nu.
Vi har 70cm snö på gräsmattan.. så det lär bli mycket
blött innan allt har smält bort. Det finns tennis-arm,
men nu får man nog kalla det för snöskottar arm. ;-)
Ha det gott i värmen och hoppas på qso snart.!
73 / Ronny

[2018-03-24 15:59:00] [SM3CIQ]:
Vilken tid är du "lös" på 30 m ?


[2018-03-26 02:34:00] [HS0ZME]:
SM3CIQ: Om det ska fungera mot SM brukar vara kl 21.00 . 22.30
lokal tid - 5 timmar efter i SM nu med sommartid. Ha koll på RBN så ser du när jag igång.
73 Lars HS0ZME

[2018-03-26 02:34:00] [HS0ZME]:
SM3CIQ: Om det ska fungera mot SM brukar vara kl 21.00 . 22.30
lokal tid - 5 timmar efter i SM nu med sommartid. Ha koll på RBN så ser du när jag igång.
73 Lars HS0ZME

Väderleken?de SA7UFO - 2018-02-08 12:52
Undrar ibland hur vädret är i Tyskland. Ngn som vet?
Comments (11)
[2018-02-10 15:57:00] [SM0RRX]:
Uno! Med anledning av Din undran har vi kontaktat Grönköpings väderspåkvinna frkn. hemkonsulent Ada A:son Susegård. Hennes omtyckta prognoser i bl.a. kaffesump och spelkort har nu ytterligare kvalitetssäkrats genom inköp av den s.k. stordator som levererats till självkostnadspris av firma H.P.Datakraft UPA. (Det sistnämnda står för United Power Alliance.
På vår förfrågan om väderläget i Tyskland bearbetar frkn. Susegård raskt datorns många tangenter, varefter hon efter avläsning av bildrörets många och för oinvigda obegripliga tecken utsäger följande prognos.
Vädret kommer sannolikt att variera både vad beträffar nederbörd i form av regn och snö, men även i temperatur där stora variationer kan förväntas speciellt i den norra och södra landsdelen. En väderförbättring men också en väderförsämring kan också skönjas över tid säger frkn. Susegård i det att hon vänligt men bestämt förklarar prognosen avslutad.
Bäste Uno, hoppas att ovanstående utgör ett fullödigt svar på din fundering!
Många hälsningar från /rrx

[2018-02-11 09:52:00] [SM5COP]:
Det har dock glunkats om i konkurrentpressen att frkn. hemkonsulent Ada A:son Susegårds prognoser är något osäkra i denna fråga i och med att den kaffesump hon använder bättre förstår spanska än tyska. 73 de Rune SM5COP

[2018-02-11 11:24:00] [DK7AL]:
Jag kan bara konstatera, som en invånare av ovanstående land, att frkn. Adas väderprognoser är alltid rätt och fullständigt och att vädret i hela landet följer gärna hennes värdefulla analys i alla landsdelar från nord till syd och tvärtom.
Häslningar Karl, DK7AL

[2018-02-12 10:33:00] [SM0RRX]:
Rune, din kommentar är i och för sig värdefull, men står på något sätt i strid med Karls mer sakunniga uppfattning om det verkliga förhållandet. Skall med glädje framföra Karls åsikter till frkn. Susegård. Men för säkerhets skull nämner jag intet om Runes propå om att kaffesumpen i detta fall skulle utgöra någon slags felkälla!
Bästa 73´s /rrx

[2018-02-13 08:56:00] [SM5COP]:
Kaffesumpen kan ju vara av tveksam kvalitet! Bör vara från kokkaffe, kokad på björkved i en svartsotig skogspanna. Kolla med frkn. hemkonsulent Ada A:son Susegård vilken typ av kaffesump hon använder så att vi kan bedöma vederhäftigheten i
hennes spådomar! 73 de cop

[2018-02-13 13:47:00] [SM0RRX]:
Tack Rune! Din tveksamhet har tvivels förutan verklig grund! Vid mitt sistlidna besök hos Grönköpings äldsta frkn. Sophie Liljedotter fick jag i förtroende veta att Ada A:son Susegård vid sina knypplings- och stickningsjuntor ofta bjuder sina icke ont anande gäster å cikoria-kaffe!
Detta torde icke vara s.k. "fake news" i det att frkn. Liljedotters minne anses vara synnerligen gott, i det att hon fortfarande klart minns då hon som liten flicka överlämnade blommor till Kung Oscar vid invigningen av Grönköpings Ångtågstation.
Det faller på din lott Rune att som härvarande expert avgöra och uttala huruvida denna falska kaffesump må ha en avgörande betydelse för väderprognosernas pålitlighet.

[2018-02-14 10:52:00] [SM5COP]:
Min "expertis" vad gäller väderprognoser och kaffesump får inte överskattas. Jag måste dock fundera över om inte en kalibrering av metoden måste till men tyvärr har den expert uppe i norr, herr Enok Sarri, gått ur tiden varpå kalibreringen mot renmage och dess väderuttolkningsmöjligheter ej längre går att värdera. Om Cikoriakaffesumpen dessutom är glutenfri stärks misstankarna ytterligare.


[2018-02-14 15:39:00] [SM0RRX]:
Minsann ett blygsamt uttalande från dig Rune. Dock beklagligt att något stöd ej längre kan påräknas från nämnde herr E. Sarri. Och proceduren med optisk analys av abborrfenor är väl därmed ej heller aktuell.
Inkopplades så herr polis P. Bergström som med p-hunden Carolina avlade oanmält besök hos frkn.Susegård. Hon anade dock oråd (kvinnlig intuition) och lät raskt nämnda p.hund sluka i sig kvarvarande cikoria blandad med finmalen medisterkorv! Härmed insåg P.Bergström lättad att all bevisning därmed var förlorad, och att det obehagliga ärendet därmed snabbt kunde avskrivas å härvarande polisexpedition.
Om du Rune icke har några invändningar får även vi för vår del anse hela ärendet avslutat! QSL? , 73´s

[2018-02-15 07:39:00] [SM5COP]:
Håller med! Vi kan nog inte komma så mycket längre i detta ämne. Möjligen skulle Uno kunna försöka få tag i det tyska efterkrigskaffet "Malzkaffee" för att ur dess sump försöka utröna utvecklingen av vädret i Nord-, Syd-, -Väst- och framför allt Östra Tyskland! Önskar alla gott "väder"!

[2018-02-15 08:54:00] [SM0RRX]:
Bra sagt Rune, Uno får själv utforska huruvida "Malzkaffee" kan utgöra ett fullvärdigt sumpalternativ. Därmed önskar vi Uno all framgång i fortsatta väderstudier!


[2018-12-28 11:17:00] [SM6PDS]:
Ada A:son Susegård har fått sina prognoser satta ifråga.
Hon uttalar nu å grund härav att hon, hör och häpna, kan komma att per omgående släppa väder därest hon inte får hög resp. lågtryck samt mellantryck på sin sida!
Det vore just snyggt om hennes i stort sett över tid så träffande prognostiseringar lämnades vind för våg (såväl lång som kort bölja) av den simpla anledningen att någon medborgare, i ogjort väder, yttrat sig kränkande.
Stadens amatöriska radiokorrespondenter uttalar med gnistrande ögon sitt ogillande och åkallar alla med hjärtat på rätta stället, dvs; något till vänster om mitten, att oavsett politisk preferens stödja Ada A:son Susegård med all tillgänglig spetsteknik, gällande vidarebefordran av sina meteorologiska iakttagelser, på det att Susegård må hållas uppdaterad 24/7. (168 timmar per vecka)
Vädret är något vi håller högt och av, säger bi. bitr. (biträdande biträde), Hrr Amatören SM6PDS, i det att han startar upp sin kompressor, i akt och mening att skapa högtryck.


de OH6EFH - 2018-02-06 19:02
4.2.2018 OH6EFH/P, KP32GM, LV661 "sipi-radio"/dipoli, temp -15.
Comments (2)
[2018-02-07 08:47:00] [SM5COP]:
Skidorna är väl i den klassiska militära vinterfärgen, dvs. vita!

[2018-02-09 15:55:00] [OH3LS]:
Vädret som i postkortet.Några minusgrader jag tror!

SM5BTSde SM5CCT - 2018-01-10 18:41
Hej Rune
Får ingen match på dig för vårt qso i förrgår 8/1.
73
Bengt SM5CCT
Leddbelysningen nerde SM6KYP - 2018-01-07 22:17
Nu är leddbekysningen nere här och då är mina QRM nästan borta!73 & väl mött på banden!
Comments (2)
[2018-01-09 10:01:00] [SM5COP]:
Farorna lurar överallt! Minns en kille som inte kunde köra radio juletid för julgranen på torget utanför blinkade i takt med CW-tecknen!

[2018-01-10 10:45:00] [SM7OVA]:


Gott Nytt År!de SM6EAT - 2017-12-28 18:55


Härmed meddelas att aktiviteten Socwa fortsätter som vanligt år 2018!
QSO räknaren nollställs automatiskt vid 12 slaget!


73 och Gott Nytt År 2018


Roland SM6EAT

Comments (14)
[2017-12-28 20:14:00] [DJ6UX]:
Stort tack, Roland. Och Gott Nytt År till Dig också.
//Eddi ._._.

[2017-12-29 07:22:00] [SM4NSS]:
Tack för i år Roland och ett strålande jobb !! Gott nytt år.
// Tony+

[2017-12-29 07:41:00] [SM5COP]:
Fint Roland! Din insats gläder många! Gott Nytt År! de Rune SM5COP

[2017-12-29 09:45:00] [SM6PNZ]:
Det var roligt att höra.
Tack Roland för allt arbete!
/Leif

[2017-12-29 10:34:00] [OH6FA]:
Tack Roland för ditt fina jobb. Gott Nytt År till dig.
OH6FA Andreas

[2017-12-29 13:32:00] [SM4SEF]:
Instämmer i hyllningskören till din ära Roland! SOCWA betyder mycket för "ärans och hjältarnas språk" i etern!
Gott Nytt År alla SAXare!
SM4SEF/Bosse

[2017-12-30 10:29:00] [SM6DQO]:
Tack Roland för ditt arbete med SOCWA.
GOTT NYTT ÅR!
73
Sten-Eric
SM6DQO

[2017-12-31 08:46:00] [SM6NT]:
Tack Roland EAT för arbete du lägger ned - i SM6 ska vi också tacka din xyl Eva som sorterar inkommande QSL till SM6.
Gott Nytt år.
Lars SM6NT - HS0ZME

[2017-12-31 17:29:00] [OH3LS]:
Ochså här i Finland vi är glada att socwan fortsätter.
Idag Kangasala är kommun men imorgon stad.Här finns det många aktiva (såsom ni vet?)amatörer.
OH3LS Seppo

[2017-12-31 23:39:00] [SM6KYP]:
God fortsättning på det nya året Roland, hälsa in till XYL


[2018-01-01 10:26:00] [SM6VTR]:
Nice Roland HNY


[2018-01-02 14:02:00] [SM7WNM]:
Önskar er detsamma!

[2018-01-06 15:47:00] [SM5AKU]:
Här är en till i hyllningskören Roland. Tack tack!
/Janne

[2018-01-21 17:02:00] [DK7AL]:
Hej Roland, kul att du använder en 73-länk dit till lwco.net för en ljud hälsning. Tack för en jättefin webb plats du skapade för oss CW entusiaster. /Karl

GOD JUL.!!de SM7OVA - 2017-12-20 09:49
GOD JUL alla CW vänner.!!
Och snart är det nytt år igen..
Får hoppas att radiovågorna hittar fram
även kommande år.!? Vet dock inte om det
erbjuds någon SOCWA logg även då.?
Men jag hoppas att vi kan höras pipandes
i vilket fall.
73 så länge och ha en skön jul.!!
Önskar sm7ova /Ronny
Comments (3)
[2017-12-20 09:56:00] [SM5COP]:
Vi får väl se om hemsidan hålls igång. Vet inte om SM6EAT har tid med det. Men, det går att köra CW även utan att behöva logga in i SOCWA! God Jul o Gott Nytt År!

[2017-12-20 13:31:00] [SM7WNM]:
Önskar er detsamma Ronny!
Kör cw så det ryker!

[2017-12-22 19:40:00] [SM0RRX]:
Absolut, håller med SM5COP fullständigt, och även SM7WNM. Det går faktiskt att köra cw så det ryker även utan SOCWA.
Även om all heder åt SOCWA som var en mycket trevlig sak.
Så stort tack och God Jul/Gott Nytt åt alla ni som så framgångsrikt jobbat med det funktionella bakom SOCWA!

God Julde SP4SAS - 2017-12-18 17:52

Hej!. Jag är ny här. Om några dagar börjar jag sända i bandet på 40 och 20 meter. Jag bjuder in dig till kommunikation. Jag önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År.
Vy 73! Andy SP4SAS
Comments (4)
[2017-12-20 08:34:00] [SM3CIQ]:
Låter fint Andy, skall lsn efter dig för ett qso efter helgerna. Önskar dig en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År! / Uffe

[2017-12-20 09:00:00] [SP4SAS]:
Tack så mycket Uffe för dina önskemål. Jag och min fru SQ4SAS är infatuated med Skandinavien. Under flera år har vi ridit i Skandinavien på cyklar. Att höra på CW./ Andy

[2017-12-20 09:55:00] [SM5COP]:
Hej Andy! Välkommen in i skandinaviengänget och hoppas få QSO med dig snart. Jag är QRV varje dag mer eller mindre. God Jul o Gott Nytt År! de SM5COP Rune


[2017-12-20 17:30:00] [SP4SAS]:
Hej Rune ! Tack för dina önskemål. Jag har redan en klar antenn på 7/14 MHz och hänger den efter helgedomen. Att höra. Vy 73! Andy SP4SAS

Husvagn i vinterkostymde SM7WNM - 2017-12-17 14:04
Inget inbjudande campingväder
Comments (1)
[2017-12-18 09:18:00] [SM5COP]:
Håller med! Skönare att sitta inne och köra radio och kanske häcka vid vedkaminen! God Jul till alla! de Rune SM5COP

CQ Blogde SA7UFO - 2017-11-20 09:03
CQ blog CQ blog CQ blog de SA7UFO
Comments (11)
[2017-11-20 16:00:00] [SM6DQO]:


[2017-11-20 16:49:00] [SM5COP]:
Uno, inte ens korparna hör dina kraxande CQ, tyvärr ...

[2017-11-21 08:49:00] [SM6VTR]:
Var det inte kajorna, kra kra

[2017-11-21 09:39:00] [SM5COP]:
Ja, kajor var det ...[2017-11-21 12:34:00] [SA7UFO]:
Väntar på de mindre flygfäna.

[2017-11-21 16:23:00] [SM5COP]:
Domherrarna är vackra i vinterbjörkarna när solen lyser!


[2017-11-21 21:29:00] [SA7UFO]:
Domherren själv gör sig bra på julkort. Domfrun är ingen skönhet.

[2017-11-22 18:11:00] [SM3CIQ]:
COP men de förutsäger snö, mycket säkrare än SMHI'


[2017-11-23 20:13:00] [DJ6UX]:
Skönhet ligger i betraktarens öga. Vi borde inte ifrågasätta domherrens omdöme. Det med snön gäller väl inte här.

[2017-12-13 12:52:00] [SA7UFO]:
di-da-di-da-dit
di-di-di-da -di - daaaaaaa

[2017-12-16 09:26:00] [SM6VTR]:
dit dit

52de SM3CIQ - 2017-11-17 18:47
Tror inte att jag får ihop 52 QSO i år.. känns konstigt, men jag lyssnar nog för mkt ;-) Ja,ja vi får se...Hör i alla fall Er!

/ Uffe
Comments (3)
[2017-11-18 11:12:00] [SM5COP]:
Fixar du lätt. Du har ju bara 14 poäng kvar och det är ju nästan 1½ månad kvar ...
Vi hörs! 73 de Rune SM5COP

[2017-11-22 10:22:00] [SM7OVA]:
Under 52 qso.!! :-O, Har du börjat hata cw Uffe.? ;-)
Det var länge sen jag hörde dig.. hoppas allt väl med dig Uffe.!? 73/ Ronny / sm7ova

[2017-12-14 18:58:00] [SM3CIQ]:
Ja grabbar, nu på upploppet..har ett qso kvar

Inget nytt att berätta?de SM5COP - 2017-11-14 09:07
Hej Alla! Nu är det länge sedan Roland fyllde år så dags att få in något annat som första inlägg när man kollar!!! Lyckades köra VK9MA på 20 m idag tisdag 14 nov. trots svaga signaler. Operatör var SM1ALH Erik och han hade bra öron för SM. De åker hem om ett par dagar! Det är många fina DX på banden och jag har legat på högre HF-banden en del men kör även på 80 m SOCWA. 40 m har det varit svårt att nå på korta distanser men försöker ropa CQ där då och då! Vi hörs väl ... Vintern har kommit. Minusgrader även dagtid. Dock ingen snö, bara vitt av frost.
73 de Rune SM5COP
Comments (5)
[2017-11-14 09:45:00] [SA7UFO]:
Trevligt att du bröt tystnaden på bloggen, vi aantennlösas hopp mot yttervärlden. Försöker mata småfåglarna i balkonglåddan men kajorna
tar hand om alltsamman. Med viss rätt om man säger.


[2017-11-14 17:13:00] [SM5COP]:
Jag saknar dina rapporter om kajorna vid våra QSOn. Bra att i alla fall få lite här! Må så gott! 73 de Rune SM5COP

[2017-11-16 13:37:00] [SM6NT]:
Grattis Rune för VK9MA - fick rapport innan du skrev via CUK som hörde att du körde dom. Jag fick dom på 20 meter också.
Idag 3XY3D - Los Island - på 18 MHz med goda signaler - hörde att SM6CPY körde dom strax innan mig. Ja det finns en hel del på DX sidan - eller har funnits sista veckorna.

Nytt berätta - nej men undran - SOCWA 2018? Hur blir det? Vem betalar för web hotellet och eller är det gratis? Tävling igen?? Hoppas ju på att SOCWA får vara kvar.
73
Lars SM6NT - HS0ZME blir det 15 jan - 28 mars 2018


[2017-11-18 11:10:00] [SM5COP]:
Nja, helt gratis är det väl inte med SOCWA men kan inte kosta mycket. Skriv till Erik SM7DZV för jag tror han fixat kostnaden via sin klubb eller på annat sätt. Han kan ju ha idé om fortsättning. SM6EAT bör väl också tillfrågas.


[2017-11-20 17:05:00] [SM6EAT]:
Vad jag vet så finns det pengar till att betala webbhotellet ett bra tag till, Erik, SM7DZV sköter detta. Utöver detta så är det inga problem för min del.

Grattis Roland SM6EATde SM5COP - 2017-09-20 17:00
Roland fyller år! Grattis!
Tack också för att du håller en vakande hand över SOCWA så att allt funkar så bra!
73 de Rune SM5COP
Comments (3)
[2017-09-21 07:57:00] [SM7OVA]:
Ja, Tack och grattis önskar även Ronny / sm7ova

[2017-09-21 12:25:00] [SM6VTR]:
Grattis/ Jan

[2017-09-23 13:59:00] [SM3CIQ]:
Gratulerar på din högtidsdag Roand! / Uffe

Utsikt från mastende SM7WNM - 2017-09-01 13:09
Utsikten från två håll från masten
Comments (4)
[2017-09-02 07:55:00] [SM7OVA]:
har du skaffat en mast Jocke.? :-)
Vad ska du ha för antenner på den.?
73/sm7ova

[2017-09-09 05:46:00] [SM7WNM]:
Masten stod här innan jag kom hit.
Får se vad det blir för antenner[2017-09-09 14:30:00] [SM3CIQ]:
´stod där innan jag kom hit`Perfekt Jocke, lycka till..


[2017-09-18 19:58:00] [SM4NSS]:
0Hej Jocke. Har du bytt QTH ?

QSO:n med VRFK ABde OH6FA - 2017-08-24 17:30
Nu kör jag också med min finska VRFK AB radio från 1944. Uteffekt ca 1W
Comments (4)
[2017-08-27 07:40:00] [SM7OVA]:
Vilken antenn kör du med.?


[2017-08-28 16:40:00] [OH6FA]:
Hemma i Jakobstad kör jag med en delta-loop (slopande). den går jättebra.

[2017-08-29 09:22:00] [SM5COP]:
Fantastisk apparat! Hoppas få höra den på banden. Går den även på 80 m? eller är det 40 m som du kör?


[2017-08-29 18:53:00] [OH6FA]:
Hej Rune. Den går på 80m bandet. Det blev några qso:n i kväll med denna rigg.

Bilduppladdning fixad!de SM6EAT - 2017-07-30 12:52

Lars, SM6NT gjorde mig uppmärksam på att bilduppladdning inte fungerade ok. Visade sig bero på att bildstorlek var begränsad till 4Mb, har nu ändrat till 12Mb. Jo, digitalkamerorna har ju fått bättre upplösning med åren, likaså internethastigheten, så det gäller att hänga med.

Bilderna från en kort visit hos Falu Radioklubbs fieldday 2013!
Comments (7)
[2017-07-30 13:28:00] [SM5COP]:
Har tittat på bilder från Dådran och SK4AO:s mångåriga Field Day där. Har känt igen flera av dem på bilderna. Verkar vara mysigt ställe! Bilderna finns på SK4AO:s hemsida.

[2017-07-30 14:25:00] [DJ6UX]:
Visserligen utväcklades digitalkamerornas upplösning under tiden, men det behövs 2600 megapixlar för att nå en diafilm!
73, Eddi ._._.

[2017-08-01 09:06:00] [SM6EAT]:
Eddi, hur bevaras färgerna? Finns de kvar om 100år? //Roland

[2017-08-01 13:08:00] [DJ6UX]:
Roland, färgerna finns kvar om filmen fixerades bra. Å andra sidan, hur läser man en DVD om 100 år? Har du försökt att köpa en VHS bandspelare på sistone? Minnemedia och dess spelare föråldrar ju fortare än man kan köra sönder dem. Och ingen vet om en CD-ROM eller en DVD ska håller 100 år heller. Efter några bitar har "stjälpat" en fil på DVD blir oläsbar medan en bild på film kan fortfarande betraktas till och med efter färger har kanske förändrat sig något.
Men det var inte frågan om. Vad jag ville säga är att digitalkamerorna i nuläget har ännu en lång väg att gå innan de kan konkurrera med en diafilm angående upplösning.
73, Eddi ._._.

[2017-08-09 07:31:00] [SM5COP]:
Det var en hög mast på en av bilderna. Tur att den blev stagad så att husvagnen inte välte! 73 de Rune SM5COP

[2017-09-07 20:40:00] [SM6KYP]:
Öppna era skrivbordslådor ta fram en diskett som ni sparade på för 10-15 år sedan och försök att läsa den, den har tappat allt!!

Jag håller med dig Rune!


[2017-09-08 16:33:00] [SM6KYP]:
Öppna era skrivbordslådor ta fram en diskett som ni sparade på för 10-15 år sedan och försök att läsa den, den har tappat allt!!

Jag håller med dig Rune!


<< < >